Študentská vedecká
a odborná činnosť

Odoslanie abstraktu

Odoslanie abstraktu zahŕňa registráciu na konferenciu ŠVOČ.
Prosím, použite šablónu abstraktu nižšie. Abstrakt bude zverejnený v Zbierke abstraktov.
Organizačný výbor konferencie si vyhradzuje právo presunúť abstrakt do iného časového bloku konferencie.
Nevedzte nám prosím, ak máte ďalšie otázky na michal.simera@uniba.sk, +421 43 26 33 431
POŽIADAVKY NA ABSTRAKT: Stiahnite si šablonu abstraktu


Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin