Študentská vedecká
a odborná činnosť

TÉMY ŠVOČ 2023/2024
Martinské centrum pre biomedicínu

V prípade záujmu o riešenie témy ŠVOČ, kontaktujte prosím príslušného školiteľa mailom / telefonicky.

Martinské centrum pre biomedicínu

Názov témy: Analýza objemových zmien v mozgu pri neurodegeneratívnych ochoreniach pomocou magnetickej rezonancie
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Ing. Petra Hnilicová, PhD. 
Email: petra.hnilicova@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy: In vivo charakterizácia neurálnych prekurzorov  odvodených z iPS buniek
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Ing.Ján Strnádel, PhD.
Email: jan.strnadel@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Možnosti regenerácie tvrdých tkanív zubnými kmeňovými bunkami
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 3. ročník
Školiteľ: Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.
Email: henrieta.skovierova@uniba.sk
Poznámky:

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin