Študentská vedecká
a odborná činnosť

TÉMY ŠVOČ 2023/2024
Predklinické ústavy JLF UK

V prípade záujmu o riešenie témy ŠVOČ, kontaktujte prosím príslušného školiteľa mailom / telefonicky.

Ústav farmakológie

Názov témy: Potenciálne využitie farmakologického ovplyvnenia intracelulárnych signálnych dráh mastocytov v liečbe chronických zápalových ochorení dýchacích ciest
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Jozef Mažerik, Prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Email: mazerik1@uniba.sk; martina.sutovska@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy: Terapeutické monitorovanie liečiv priamych perorálnych antikoagulancií
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: PharmDr. Martin Kertys, PhD., PharmDr. Nela Žideková, PhD.
Email: martin.kertys@uniba.sk
Poznámky:

Ústav patologickej fyziológie

Názov témy: Efekt modulácie iónovej homeostázy v bunkovom modeli neurodegenerácie
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Michal Pokusa, PhD.
Email: michal.pokusa@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Dysbióza respiračného systému a jej vplyv na kašľový reflex v animálnom modeli
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Tomáš Buday, PhD.
Email: tomas.buday@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Charakterizácia pruriceptívnych a nociceptívnych neurónov u myší
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Danica Jurčáková, PhD.
Email: danica.jurcakova@uniba.sk 
Poznámky:

Ústav molekulovej biológie a genomiky

Názov témy: Genetické profilovanie malígneho melanómu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.
Email:
tatiana.burjanivova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE OBSADENÁ

Centrum podpory medicínskeho vzdelávania

Názov témy: Peer-to-peer vzdelávanie v oblasti klinických zručností
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.
Email: 
jana.plevkova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy: Medicínsky vzdelávací program v keňom kmeni Pokot – realizácia, analýza a možnosti aplikácie získaných poznatkov v podmienkach slovenských lekárskych fakúlt
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.
Email: 
jana.plevkova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin