Študentská vedecká
a odborná činnosť

TÉMY ŠVOČ 2023/2024
Nelekárske ústavy

V prípade záujmu o riešenie témy ŠVOČ, kontaktujte prosím príslušného školiteľa mailom / telefonicky.

Ústav ošetrovateľstva

Názov témy: Skúsenosti sestier so súcitnou starostlivosťou
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Email: katarina.ziakova@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Profesionálny prístup z perspektívy pacientov
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Email: katarina.ziakova@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Bezpečnosť pacientov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Radka Kurucová, PhD.
Email: kurucova@jfmed.uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Nedokončená starostlivosť v zariadeniach dlhodobej starostlivosti
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Radka Kurucová, PhD.
Email: kurucova@jfmed.uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Tímová spolupráca v zariadeniach dlhodobej starostlicosti
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Radka Kurucová, PhD.
Email: kurucova@jfmed.uniba.sk
Poznámky:

Ústav pôrodnej asistencie

Názov témy: Orálne zdravie u tehotných žien
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Email: mazuchova1@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Zdravotná gramotnosť žien z rómskych komunít o tehotenstve, pôrode a šestonedelí 
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Email: mazuchova1@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Kvalita spánku v tehotenstve a po pôrode v kontexte perinatálneho duševného zdravia.
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
Email: zuzana.skodova@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Informovanosť žien o problematike duševného zdravia v období tehotenstva a po pôrode.
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
Email: zuzana.skodova@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Podpora kontaktu koža na kožu po pôrode a jej súvislosti
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Email: mazuchova1@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Skúsenosti žien s účasťou otcov na tehotenstve, pôrode a v starostlivosti o dieťa
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
Email: mazuchova1@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Dojčenie na verejnosti – názory spoločnosti
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Erika Maskálová, PhD.
Email:maskalova1@uniba.sk
Poznámky: pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia

Názov témy: Rodičovské role očami otcov
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
Email: lubica.banovcinova@uniba.sk
Poznámky:

Ústav verejného zdravotníctva

Názov témy: Analýza vybraných mikrobiologických ukazovateľov pitnej vody v studniach v regióne Turiec
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Martin Novák, PhD.
Email: martin.novak@uniba.sk
Poznámky:

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin