Študentská vedecká
a odborná činnosť

„Veda nám umožňuje dokazovať, ale intuícia nám umožňuje objavovať.“

— Henri Poincaré

„Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov.“

— Isaac Newton

„Každý veľký pokrok vo vede bol výsledkom novej odvahy predstavivosti.“

— John Dewey

45. Študentská vedecká konferencia

Termín konania konferencie: 23. apríla 2024 (utorok)      Registrácia a odovzdávanie príspevkov: 5. apríl 2024

Čo je to ŠVOČ?

Študentská vedecká a odborná činnosť je dobrovoľná vedecká aktivitaštudenta JLF UK v Martine. Je to spôsob ako sa môže študent aktívne zapojiť do reálneho výskumu na fakulte. Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. 

Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Ďalším ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.

ŠVOČ na JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine umožňuje svojim študentom každoročne sa podieľať na študentskej vedecko-výskumnej činnosti. Nadobudnuté poznatky a výsledky môžu študenti prezentovať na študentskej vedeckej konferencii, ktorú vyhlasuje dekan fakulty.

Nahlasovanie tém
ŠVOČ 2023/2024

Nahlasovanie tém je možné prostredníctvom elektornického formulára.

Registrácia kvalifikovaných stážistov

Vášho kvalifikovaného stážistu zaregistrujete vyplnením elektronického formulára.

Partneri

Výsledky 45. konferencie ŠVOČ

Výsledky 45. študentskej vedeckej konferencie.

Výsledky 43. konferencie ŠVOČ

Výsledky 43. študentskej vedeckej konferencie.

Výsledky 44. konferencie ŠVOČ

Výsledky 44. študentskej vedeckej konferencie.

42. konferencia ŠVOČ

Videozáznam z online konferencie.

Máte otázky?
Radi vám na všetky odpovieme.

Kontaktujte nás prostredníctvom elektronického formulára.

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin