Študentská vedecká
a odborná činnosť

Máte otázky?

Kontaktujte nás

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

Adresa

Telefónny kontakt

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Eva Andrisová

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin