Študentská vedecká
a odborná činnosť

TÉMY ŠVOČ 2023/2024
Teoretické ústavy JLF UK

V prípade záujmu o riešenie témy ŠVOČ, kontaktujte prosím príslušného školiteľa mailom / telefonicky.

Ústav anatómie

Názov témy: Klinická anatómia glandula thyroidea
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 3.
Školiteľ: Doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.
Email: desanka.vybohova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Ústav fyziológie / Biomed

Názov témy: Zmeny hemodynamických parametrov u mladých obéznych pacientov
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 3.
Školiteľ: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.
Email: michal.javorka@uniba.sk 

Názov témy: Pomer neutrofilov k lymfocytom (NLP) – sľubný biomarker pre stanovenie zmien psychického zdravia? 
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 2.
Školiteľ: MUDr. Nikola Ferencová, PhD., Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.
Email: nikola.ferencova@uniba.sk; zuzana.visnovcova@uniba.sk

Názov témy: Ovplyvňuje pľúcny surfaktant funkciu hladkého svalu dýchacích ciest? 
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 2.
Školiteľ: Ing. Juliana Hanusrichterová, PhD., RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.
Email: topercerova4@uniba.skmaros.kolomaznik@uniba.sk

Názov témy: Respiračné zmeny po intrapulmonálnej antioxidačnej liečbe na králičom modeli akútneho poškodenia pľúc
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Pavol Mikolka, PhD.
Email: pavol.mikolka@uniba.sk
Poznámky: 
TÉMA JE REZERVOVANÁ

Ústav histológie a embryológie

Názov témy:  Účinok ionizujúceho žiarenia na zmeny neurotransmiterov v mozgu v experimentálnom modeli
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Email: sona.balentova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy:  Imunohistochemická detekcia markerov apoptózy v pečeni po expozícii ionizujúcim žiarením
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Email: sona.balentova@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy:  Imunohistochemická detekcia markerov apoptózy v mozgu po expozícii ionizujúcim žiarením
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Email: sona.balentova@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy:  Účinok ionizujúceho žiarenia na neurogenézu v mozgu v experimentálnom modeli
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Email: sona.balentova@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy:  Mohla by mierna hyperhomocysteinémia viesť k rozvoju syndrómu priepustného čreva u potkanov?
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Mária Kovalská, PhD.
Email: maria.kovalska@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy:  Mierna hyperhomocysteinémia vyvolaná diétou s vysokým obsahom metionínu pri rozvoji neurodegenerácie v entorinálnom kortexe za experimentálnych podmienok
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Mária Kovalská, PhD.
Email: maria.kovalska@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy:  Diéta s vysokým obsahom metionínu a jej vplyv na cerebellum laboratórnych zvierat
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Mária Kovalská, PhD.
Email: maria.kovalska@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy:  Chemoprevencia experimentálneho karcinómu prsníka rastlinnými nutraceutikami
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD., RNDr. Lenka Koklesová
Email: 
peter.kubatka@uniba.sk 
Poznámky: 
 
Názov témy:  Hodnotenie antineoplastických účinkov rastlinných prirodzených substancií v modeloch karcinómu prsníka
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD., RNDr. Lenka Koklesová
Email: 
peter.kubatka@uniba.sk 
Poznámky: 
 
Názov témy:  Twist ako potenciálny induktor pri karcinogenéze krčka maternice
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.
Email: 
veronika.mestanova@uniba.sk
Poznámky: 
 
Názov témy:  Vplyv chronického zápalu na progresiu cervikálnych lézií
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.
Email: 
veronika.mestanova@uniba.sk
Poznámky: 
 

Ústav lekárskej biofyziky

Názov témy: Význam choligergného systému v jadrách NTS pre prehĺtací reflex
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.
Email: michal.simera@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy: Dysfágia a dystusia – patologický model na úrovni CNS
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.
Email: 
michal.simera@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy:  Meranie expozície EMP bezdrôtových a drôtových prvkov telekomunikačnej techniky
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Email: misek3@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Ústav lekárskej biochémie

Názov témy: Korelácia medzi metabolizmom a starnutím
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Radovan Murín, PhD.
Email: radovan.murin@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy: ER asociovaná degradácia ako cieľ liečby nádorov mozgu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
Email: peter.racay@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy: Štúdium neuroprotektívnych vlastností prírodných látok v bunkových modeloch
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
Email: peter.racay@uniba.sk
Poznámky: 

Ústav lekárskej biológie

Názov témy: Sledovanie patogénov  prostredníctvom monitorovania odpadových vôd
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Marek Samec, PhD.
Email: marek.samec@uniba.sk
Poznámky: 

Názov témy: Úloha Empagliflozínu v modulácii nádorovej progresie kolorektálneho karcinómu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: RNDr. Marek Samec, PhD.
Email: marek.samec@uniba.sk
Poznámky: 

Ústav cudzích jazykov

Názov témy: Kognitívne aspekty emocionálnej regulácie v kontexte multilingválneho spracovania jazyka: neuropsycho-lingvistická štúdia 
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mgr. Anna Barnau, PhD.
Email: anna.barnau@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin